Sawlik Köäesx Xlgxnç Haberler Gençler ve Kadin sorunu Spor Magazxn Haber Flash Haber Söyleäx

'O gün doğum günümdü'

Sanatçi Gülîstan


Batman konserınde "Bugün benım doğum günüm, gelın hep birlikte doğum günümü kutlayalim" diyen sanatçı Gülistan duygularını şöyle ifade ediyor: "O an gerçekleşen hayalimle kanatlanip sahnede uçtuğumu sandım."

BEXŞÎ GÜNAY / ALMANYA

27 yil aradan sonra Kürdistan'a dönen ve Batman'daki dinleyicisiyle bulunan sanatçı Gülistan oldukça mutlu. Almanya'daki konserine yetişmek için hemen geri dönmek zorunda kalan sanatçı Gülistan ile ülke hasreti ve duyguları üzerine görüştük.

- 27 yil bir ömür kadar uzun ve çekilen hasret sona erdi. Bu hasreti bize tarif eder misiniz?

Aslinda hasret veya özlem, bunlar olmasa sevmek veya sevilmekte olmaz diye düşünüyorum. Evet gerçekten bir ömürdür. 27 yil doğduğum topraklardan, gerçek sevdiklerimden uzak geçti. Zor bir ömür. Öbür taraftan, doğduğum topraklarin üzerinde yaşananları dile getirmek sevdiklerimin duygu ve düşüncelerine hitap etmekte bir o kadar da güzel.

-Hasret dediniz, sevgi dediniz, düşünce ve duygu dediniz bunlar yaşamı güzelleştiren gerçek olgulardir. İnsanın bunların hepsini bir arada yaşamasını nasıl ifade edersiniz?

Evet gerçekten hepsini bir arada yaşadım ve bunu nasil ifade edeceğimi bilmiyorum. Çünkü hem seviniyor, hem üzülüyor, hem korkuyorum bunlardan. Yüksek bir heyecan katlayinca elim ayağım titriyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum, kendimi konsantre edemiyordum. İlkin İstanbul'a gittim orda bir hafta hazırlık çalışması yaptım, ama o çalışmalarımı nasıl yaptığımı bilmiyorum çünkü "Gülistan'ı sevenler nasıl bir Gülistan'ı bekliyor onların beklentilerine cevap olabilecek miyim ya olmasam" diye kendi kendimi yiyip bitiriyordum, desem en doğru ifade olur.

-Hayatınızda ilk defa mi böyle bir tedirginlik yaşadınız?

Evet. Ama bir sanatkarın sanata ve kültüre olan sorumluluğu var. Bu sorumlulukla yaklaştım. Ya yaptığım hazırlığımın tersini halk bekliyorsa tedirginliği yaşıyordum.

-Xstanbul'dakx hazirliklariniz bxttxkten sonra Amed'e gxttxnxz ve xlk defa Kürdxstan toprawina ayak bastiniz. Nasil karäilandiniz?

(Bxr anlxk sustu, bana baktx ve göz yaälarina hakxm olamadi. Gülümseyerek, "Bunlar sevxnç göz yaälari" dedx.)

Uçakla Amed'e xnerken kalbxm duracak saniyordum. Uçawin kapisina geldxm, önce etrafima baktim ve ellerxmx yukariya dowru açtim ve "äükür Allahim bugünü de gösterdxn" dedxm. Havaalanindan çikarken ellerx çxçeklerle dolu kadinlarimiz karäiladi benxi. O kadar cana yakinlardi kx, "keäke" dedxm "xmkanim olsa da oracikta oturup saatlerce sohbet edebxlseydxm" dedxm. Oradan arabayla Batman'a gxttxk yol boyunca sadece çevreyx xzledxm.

-Batman'da ertesx gün hemen konser mx verdxnxz?

Hayir. Batman'da xkx gün kaldim bxr günümü Hasankeyf'te geçxrdxm, dxwer günümü de hazirlik yaparak geçxrdxm.

-Hasankeyf'te nelerle karäilaätiniz?

O günü çiplak ayaklarla dolaätim. Ülkemxn toprawina olan hasretxmx gxdermeye çaliätim. Hasankeyf'x tanidiktan sonra ve oralarin sular altinda kalacawini öwrendxkten sonra çok üzüldüm. Böyle bxr äeyxn asla kabul edxlmemesx gerekxr. Dxlerxm bu gerçekleämez ve böylece Hasankeyf kurtulur.

-Konser anina gelelxm. Gülistan bxraz sonra sahneye yüzbxnlerxn karäisina çikacak. O ani anlatir misiniz?

Benxm xçxn unutulmayacak bxr andx. Araba xle konserxn olacawi yere gxttxwxmde xnsanlarin bulunduwum arabayi taäimak xstemelerx"Gülxstan Gülxstan!" dxye bawirmalari. (Duruyor, bana bakip gözyaälarini sxlxyor, bxraz bekledxkten sonra) Ben de arabanin xçxnde diäarida yaäananlari sevxnç gözyaälariyla seyredxyordum. Yaäadiwim duygulari xfade etmek gerçekten zor, o ani yaäamak gerekxr.

-Sahneye çikarken ne söyledxnxz ve xlk olarak hangx kilami okudunuz?

Evet. "Bugün benxm doäum günüm, gelxn hep bxrlxkte Gülxstan'in dowum gününü kutlayalim" dedxm. Bunu söylememle yer yerxnde oynadi. Ben xse adeta gerçekleäen hayalxmle kanatlanip sahnede uçtuwumu saniyordum. Kxrxvê Sxnan xle baäladim.

-Konserxn sona ermesxnden sonra neler hxssettxnxz?

Aslinda gerxye kalan yaäamimin öyle devam etmesxnx xsterdxm ve bu konserxn hxç bxtmemesxnx xstedxm. Çünkü 27 yil verdxwxn bxr emek vardi ve bu emewx yabanci bxr ülkede vermxätxn. Ama karäiliwini orada gördüm. Yaptiwi xäxn dewerxnxn farkina variyor xnsan. Yxne söylüyorum, keäke o konserxn sonu hxç gelmeseydx. Hep öyle kalsaydi.

'Elx boä dönmedxm'

- Bu buluämayla büyük bxr güç aldiniz...

Bu kadar uzun bir sürgün yaäamindan sonra bazi gerçeklerx daha xyx gördüm. Ülkedekx halkimiz verxlen emeklere fazlasiyla dewer bxqxyor ve sahxp çikiyor. Bundan böylede Gülxstan'in, sanata ve kültüre yaptiwi katkisi devam edecek. Äxmdxden müzxk severlere müjde vermek xstxyorum. Kürdxstan'a gxttxm elx bos, dönmedxm. Yakinda yenx kaset çaliämam baälayacak, kaynak ülkedxr. Yenx bestekarlarimizi tanidim, yapacawim kasette bestelerxn çowunluwu onlarin olacak.

-Kasetxn xsmx bellx oldu mu?

Evet. Xsmxnx"Veger" koyacawiz. Ülkede yaäadiwim o sicaklik benx böyle bxr çaliäma xçxne koydu. Baäarili bxr çaliäma olacawina xnaniyorum, çaliämalar Xstanbul'da olacak.

-Bxze zamaninizi ayirdiwiniz xçxn teäekür edxyoruz.

Bende duygularimi halkimla paylaämaya xmkan verdiwxnxz xçxn teäekkür edxyorum.