ÊZÎDÎ TV

ZINDÎ-LIVE

Bexşi Günay TEVAHÎYA NIVÎSAN BÜTÜN YAZILARI

Gav bi Gav Warê Êzîdîya>>> Adim Adim Êzîdîlerin Yurdu>>
HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ

Jibo kesên bi telefonê gelekî di axivin û di Cîhana WWW digerihin, derfetek MEZIN. Axaftina û Rêwîtîya di cîhana WWW´de bê sînor...!!!

AGAHDARÎ
PASIN (REKLAM)
 

 

Dünyamızın Sanata ihtiyacı var

Bexşi GÜNAY 23 Aralik 2009

Değerli okurlar öncelikle sizleri Ateşin Sıcaklığı ve Güneşin Aydınlığıyla selamliyorum. Îşlerimin yoğunluğundan dolayı uzun bir zamandır görüşlerimi sizlerle paylaşamadığım için bu mekalême büyük bir sabırsızlıkla başliyorum. Farkına kesin vardınız Haber Ajansımız NNÊ ve Êzîdî TV yeni döneme başladı.

Bundan böyle dünyanın her yerinden sıcak haberlerle siz değerli okurlarımız ve seyircilerimizin karşısında olacağız. Ve bundan böyle makalêlerimi üç dilden yazmaya gayret edeceğim. Şunuda hemen söyleyim benim mekalêmin konusu NNÊ, Dengê Êzîdxan ve Êzîdî TV değil.

Sanattır!

Almanya´nın Bremen kentindê kutlanan Ezidilerin en kutsal bayramı olarak kabul edilen Cejna Êzîd kutlamasında, değerli Êzîdî kökenli Kürt sanatçısı Zerdeşt Mêrdînî ile yaptığımız sohbette“ Kürt Medyası yeteri kadar sanata yer vermiyor, Sanatın anlamı ve toplum için ne kadar gerekli olduğu konusunda bilgilendirme az yapılıyor, bunun için bir basın mensubu olarak sizlere eleştirim var“dedi.

Bende Sayın Mêrdîn´ın eleştirisinden yola çıkarak, gecede bulunan misafirlerle yaptığım kisa sohbetlerde onlarında Sanatın anlam ve önemini öğrenmek istediklerini söylediler. Bende onlarin sorularını bu yazımla cevaplamak istiyorum.

Bizi yöneten siyaset ile benim bildiğim sanat, görünürde ortak amaca yöneliktir. Îkisi de birlik peşindedir. Aslina bakılırsa, görünüşteki bu parelellik gerçekte birbirinin karşıtıdır. Tanıdığımız Siyaset, insanları birbiri gibi düşünmeye, birbiri gibi hareket etmeye ve birbirine benzemeye zorlayarak benzerlikte birlik kurmak ister.

Sanat ise, insanların birbirinden farklı olduğunu düşündürerek onların farklılıklarını koruyarak birlik kurmalarını, çokluk ve çeşitte birlik, birbirine benzemeyen, birbirini karşılayan ve birbirini tamamlayan birlik kurmayı özler.

Bizi yöneten siyaset hep tek Tipp insan yetiştirmek istemiştir. Çünkü tek tip insan kolay yönetilir. Bugün toplumda birbirinden farklı düşünen insanlar varsa, onların varlığı siyasetin başarısızlığından, insan doğasının yenilmezliğindendir. Siyasetin bu büyük çabası yanında sanatın sağlamak istediği ise çoklukta birliktir. Sanatçı ne başkasına benzemek ister ne de başkalarının hep kendi eserine benzer ürün vermesini.

Bizim şemasını tanıdığımız siyaset, coşup sertleşince zülüm yapar, cana kıyar, Mubbarek günleri kanlı günlere büründürür. Sanatçı ise her coştuğunda özgün eserini ortaya koyar.

Görünürde toplumda birlik kurmada biçimsel benzerlik gösteren bu iki unsur, özde birbirleriyle çelişir. Sanat her insanın farklı değerli olduğunu, her insanın farklı özgün değerinin toplumda zenginlik yaratığını, insanın insana tahammül etmesi gerektiğini sezdirir. Îşte sanat böylece toplumda barışı öngörür. Ve bu yüzdendir ki bize yüzünü gösteren siyasetin emrine girmeyen her sanatçı, daima barışçı olur. Bunların tersini yapan sanatçılarda kışkırtıcılıktan ve tahrikçılıktan yana olurlar.

Dünyamızda yaşananları gördüğümüz için sanatı öncelikle bu nedenden dolayı önemli ve gerekli görüyorum. Buna eklemeler yaparak yazıma devam edeyim.

Sanatın aynı zaman dilimi içinde yaşayan insanları birbirine yakınlaştıran sevgi bağı olması gibi olumlu toplumsal işlevi vardır. Sanat eserinin kalıntı olarak ortaya konduğu zamanı aşarak sonraya kalması nedeniyle zamanlar arası ortak değer olma özelliğini taşır. Bu da insanı insana ve insanı geçmişe, yaşadığı toprağa bağlar. O coğrafyada yaşamış eski uygarlıklara sahiplik duygusunu doğurur.

Şunuda hemen ekleyim, sanat ve sanat eseri, bireyin tek başına tadına varacağı bir değer değildir. Bu değeri tadan insanlar ne kadar çoğalırsa lezzeti de o kadar artar. Sanat bireyin yapısının kurulması ve gelişmesi için de ömemli ve gereklidir. Bir düşünme biçimidir: Maddenin ve kavramın özüne ilişkin fikirler üretme, fikirlerle, kavramlarla, sembollerle oynayarak şekil bulma eylemidir. Bu yolda yeni semboller ve sistemler kurma, kullanma gayreti içinde olunur. Nesneyi veya kavramı sembol haline getirmek, bunları derinlemesine incelemeyi, onları karakterize etmeyi zorunlu kılar.

Bu yolda algılama, düşünme ve bedensel eylemlerle, malzemelerle bir süreç, bir ifade gerçekleşir. Karmaşık dünyayı bir düzene, bir sisteme kavuşturma gayreti gösterilir. Bu gayret içinde hem yaşam, hem onu kavrayış gündeme alınır. Sanatsal faaliyet bir anda birden çok sorunun bir arada çözüm işlemi olmasından, sanatçının ve sanat izleyicisinin zihinsel kapasitesini, fikir dünyasını genişleştirici işlevi vardır.

Sanatın sağladığı bu çok yönlü hareketlilik, insanın zihin dünyasının faaliyetini hızlandırmakla, keskinleştirmekle birlikte duyarlığını artırır. Însan insan, insan doğa ilişkilerindeki duyumsal ve sezgisel algılamada hassaslaştırır. Bireyin duyarlığını ve düşünüşteki kıvraklığını geliştirir, yüreğini ve aklını parlatır. Sanat, sanatçının ve dikkatli izleyicisinin tek doğrultulu değill, çok doğrultulu küresel gelişmesini sağlar.

Sanat faaliyeti, kuşkusuz bireyin kendine özgü eylemidir. Bu böyle ifade edilse bile, sanatçının içinde yaşadığı toplumu, üzerinde yer aldığı coğrafyanın, bu coğrafyada yaşanmiş kültürlerin ve dönemindeki düşünce hayatının arasında yetiştiği kabul edilmelidir. Özgün saydığımız sanatçının bu ortamın izlerini taşıdığını dikkate alınırsa, sanatçı içtenliğiyle eserini ortaya koyduğunda kendini saran değerleri kişiliğinde toplayarak önce yaşadığı toplumun sanat ve kültür hayatına, dolayısıyla Dünya´ya katkıda bulunacaktir.

Ayrıca şu da çok önemlidir. Bugün yaşadığımız bu endüstri ve teknoloji çağında kurulan yeni hayat biçiminin zorunlu olarak bize yaşattığı mekanik yaşam düzeninin, insanı katı, manuel ve çeşit makina parçası olmaya zorladığı gerçekliği içinde, organik bir varlık olarak doğal istek, duygu ve hayallariyle yaşatma gereğı doğmuştur.

Însanı bu yeni hayatta insan olarak tutma ve insan olarak geliştirme, önemli bir gereklilik halini almıştır. Bu bakımdan da sanatın ve sanatsal uğraşın bireyin duygusal ve akılsal yapısını korumak, organik bütünlüğünü dengede tutmak ve geliştirmek gibi güncel bir işlevi vardır. Sanatın gereklilik nedenleri oldukça çoktur bunları hepsini sıralamaya kalksak sayfaları aşar.

2009 yılına acıları, hüzünleri, sevinçleriyle birlikte veda ederken, 2010 yılının kirli Siyasetin olmadığı, Sanatın bol olduğu bir yıl diliyor ve bir daha kanlı Maraşlar, Kanlı Şengaller ve kanlı Hewlêrler yaşamamak dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum.

Bazar/ Mazîyat /Markt Kalê Şewirmend Tendirustî SPORT Kurdi Deutsch Türkçe