SERRUPEL
NUÇE
DENGÊ ÊZÎDXAN
SPORT
HEVPEYVÎN
AGAHDARÎ
ÊZÎDATÎ
WARÊN ÊZÎDÎYA
ÇAND û HUNER
LÊKOLÎN
NAVDARÊN ÊZÎDÎ
TURIK (LÎNK)
www.ezidi.de
www.ezidi.eu
www.bexsi.de
 

Tekilî (Kontakt

WEBHOSTING
HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ
NIVÎSKAR
PASIN (REKLAM)
 
Diha Sibehê

Amîn amîn Xwedê îtibar e li dîn
Tifaqa li tifaqîn
Shêxê Hesen asil xaliqîn

Bi himeta Melek Sherfedîn


Amadîn,Babadîn,Nasirdîn,Sicadîn, Melek Fexredîn
Shêshims e qeweta me û dîn

Siltan Shêxadî ji awil heta axirîn
Siltan Êzîd derê xêra veke, yên shera wergerîn
Heq Rab li alemîn

Berî ro zeriqî
Melek Emîn li ber tifiqî
Nûr bû ji nûrê tifiqî


Siphan Xwedê ji te Xaliqî

Ji malê hatanî malê
Shêshims xwedanê sîqalê
Dest û demanê Shêshims nabirim ji xeyalê

Ji derencê hatanî derencê
Shêshims xwedanê ferecê
Dest û demanê Shêshims radimîsim
li dewsa kab betiliyê cihê Hecê

Ji sitûnê hatanî sitûnê
Çil mifte heye li derê xizînê
Shêshims dane destê mehrîfetê û ale nasînê

Ji çava hatanî devî
Mora Shêshims lê dikêvî
Mêra melke germe nahêlin tu binivî

Ji serî hatanî piya
Shêshims te em nexisandî danîne devê riya
Dîndare Xwedê û Shêshims em nabirin ji hêviya

Ya Shêshims te em xwestine li ser vê xilmetê
Li me vekî dergekî rehmetê
Ronahîkê bidê dînê me û çendî sinetê

Sinetek û sinete
Zebûnî kêm taqet e
Me bi Xwedê û Shêshims niyete

Sinîk û sinî ne
Zebûnî ji bandî ne
Em ji Xwedê û Shêshims bi hêvî ne
Shêshimsê me yî nurîn e
Li ser kursiyê zêrîn e
Mifte û kilîtên Feqîrê mezelê bi destê wî ne

Ew e vedikê devê derê hemî birîna
Sed xweziya min wê bi wî be
Shêshims bidyê û jê nestîne