SERRUPEL
NUÇE
DENGÊ ÊZÎDXAN
SPORT
HEVPEYVÎN
AGAHDARÎ
ÊZÎDATÎ
WARÊN ÊZÎDÎYA
ÇAND û HUNER
LÊKOLÎN
NAVDARÊN ÊZÎDÎ
TURIK (LÎNK)
www.ezidi.de
www.ezidi.eu
www.bexsi.de
 

Tekilî (Kontakt

WEBHOSTING
HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ
NIVÎSKAR
PASIN (REKLAM)
 

Silav û rêz xwendevanên hêja, em bi dilekî germ we silav dikin û dilşadin em we pêbihisînin ku hijmara nu ya Rojnama „DENGÊ ÊZÎDXAN“ derketîya.

Weke hun dizanin rojnama „DENGÊ ÊZÎDXAN“ rojnameyek mehane û yekem rojnameya ku bi duruşma di rêça Tawisî Melek´de kar û xebata xwe dikê. Hun jî di zanin di vê dema ku mih ji berxa xwere buya gur, jîyana xebatkarê, tifaq û başîyê gelekî zore.

Yek jivan xebatkara jî Rojnama „DENGÊ ÊZÎDXAN“ e, lewma jî em dibêjin jibo Rojnama we di karê xwede sekeftîbê û biserkevê divê hun bi xwendin û dayîn xwendinê lê xwedî derkevin. Hun dikarin Rojnama „DENGÊ ÊZÎDXAN“ ji hemu Malên Êzîdîya bixwazin...!!!

ji Edîtorê

NNÊ (Navenda Nuçên Êzîdxan)