Kurdî Deutsch Türkçe
BAŞSAYFA
BÜTÜN HABERLER
ÎLGÎNÇ HABERLER
ÊZÎDXANIN SESÎ
SPORT
SÖYLESİ
DUYURU
ÊZÎDÎLÎK
ÊZÎDÎLERIN YURDU
KÜLTÜR VE SANAT
ARAŞTIRMA
TANINMIŞ ŞAHSÎYETLER
LÎNK

ÎLÎŞKÎ (Kontakt)

Gav bi Gav Warê Êzîdîya>>>Adım adım Êzidilerin Yurdu>>
WEBHOSTING

Êzidi Sanatçılar HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ

NIVÎSKAR
PASIN (REKLAM)
Yer: Elmanya / Bremen eMail: info@ezidi.com Tel.: 0172 / 94 74 94 0 veya 0175 / 78 08 51 8

Genelyayın sorumlusu:

E-Mail: bexsi-guenay@ezidi.com bexsi-genay@hotmail.com

 

Muhabirler: ŞINGAL Mihama Reşan, Pîr Reşo Şingal, Kasim Qîranî

DIHOK: Êzîdî Mîrza, Haydar Mirad

AMED ile BATMAN : Rojda ROJ, Mirad Aqosî

MÊRDÎN: Hêlîn Rozerîn, Mahmud Midyad, Sîyamed Çêlkî

AWRUPA: Yilmaz Günay Kelesê Çelo, Gulbarîn Çêlkî, Birgül Ronahî, Botan Cudî, Zerdest Günay, Hozan Zerdest, Sex Mîrza ê Aqosî, Mîrzê Hacî, Mahmudê Êzîdî, Mihdî Ammo
Bexşi Günay