SERRUPEL
NUÇE
DENGÊ ÊZÎDXAN
SPORT
HEVPEYVÎN
AGAHDARÎ
ÊZÎDATÎ
WARÊN ÊZÎDÎYA
ÇAND û HUNER
LÊKOLÎN
NAVDARÊN ÊZÎDÎ
TURIK (LÎNK)
www.ezidi.de
www.ezidi.eu
www.bexsi.de
 

Tekilî (Kontakt

WEBHOSTING
HUNERMENDÊN ÊZÎDÎ
NIVÎSKAR
PASIN (REKLAM)
 

An jîyanek bi rumet anjî benikê duv hebanê

Hunermend Arî

Hazîran 2007

Xwendevanen heja, min ew ramanen hevalê Xero xwendin. Bala min tiştek kişand...Di nava Ezîdîyan de qeremsarîyek mezin ez dibinim!!!Gelo çima?? Heger merov baş bifikirê, ez bahwerim ku ev jî tiştekî tabîhîye. Gelek bandor û faktorên sîyasî liser me hene, di dîroka ola Ezîdatîyê de; ticar biserê xwe dezgehên ku mafê wan biparêzin ne damezirandine.Her û her qedera xwe, di nav qedara Kurd/Kurdistanê de dîtine.

Di warê netewîde tiştekî rastbu, le mixabin di warê olî û civakîde, ev yek xelet bu. Divê ku mirov netew û olê linav hevdu nexê, hevalê Xero jî (bi awakî sergirtî) vê di parezê....lê ligorî ku min fahmkir, maqseda wî cudeye.Wekî min lijor anîziman, bandora partîyên sîyasî liser me pir mezine.Ew dixwazê bêjê: Di navbera Partîyên kurdî û Ezîdîyande,wek parastina fikre "Tevgerek bi xweser" Bibê sebeba nîqaşan û dilmayî ê.!

Ez dipirsim: gelo çima? Ez bawerim ku Partîyen Kurd heger ne jibo berjewendîyên xwe bifkirîne û bi Êzîdîya re , weke gotinê ku jibo Êzîdîya dibêjin (Kurdê resen Êzîdîne, ên ku çand û zimanê kurda parastine Êzîdîne, heger Êzîdî ne kurd bin kesekî kurd tune uhw.) rast bune, wê hingî giringîya tevgerek Êzîdîya serbixwe jibo parastina Êzîdîya bidîtina..!

Ez jî baş dizanim, tu jî dizanê û herkes jî dizanê, bêguman heger em bixwazin rastîyê bibînin û bêjin, pêwistîya ola Êzîdatîyê bi rêxistinîyek rast û tevgerek serbixwe heye.gava ku ev yek nebê, Êzîdî wê ne jixwer bibin û nejî, ji tukesîre bibin, emê hertim "BENIKÊ LI DUV HEBANÊ"bin.

wê çi fêda me ji şoreşa gelê kurd re hebê? Wexta ku em jixwer nekin, eme çi ji wanre bikin?? Iro em dibînin ku fermana 73´ya despêkirîye! Ezîdîya warê xwe û axa xwe berdane û tevde bazdana Eurupa û cihên din. Bi dehsalan li xerîbîyê dijîn. Zarokên wan roj bi roj dihelihin û ji ola xwe û gelê xwe xerîb dikevin.

Gelo meqseda wan fermanên ku rabun çibun?? Ez bawerim em tevda dizanin ku, helandina ola ÊZÌDATÎYÊ meqseda wan bu!!!Eee...îro roj tistekî cuda tuneye, me roj bi roj bi hesan û bêşerm dihelînin! Îro roj Kurdistana başur defacto biserexweye û azada.Gelo;zagon û desturê bingehîn ku derdikevin, çiqasî mafen ola Êzîdîya diparezin?

Qedr u qîmetê Ezîdîyan çiqase? Ez kurdistanek ku fermî dînê wê hebê naparêzim.. jiber ku Kurdistan bexçê gelan û olaye, lewma jî, geringe ku Kurdistan di nava xwede human, tolerans u heta federalbe!

Şîrove Ramana Azade em jê ne berpirsîyarin